14
septembrie
6:00 pm — 8:00 pm
Biserica Our Lady of Annunciation – Jebel Ali
Our Lady of Annunciation

Dubai,United Arab Emirates
Încarc Evenimente
Încarc Evenimente
  • Acest eveniment a trecut.

Doamne ajută,
De sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, Miercuri, 14 septembrie, Vă așteptăm la Sfânta Liturghie, de la ora 18:00
Zi binecuvântată

Înălțărea Sfintei Cruci – Sfânta Evanghelie de la Ioan 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35
„În vremea aceea s-au sfătuit arhiereii și bătrânii poporului împotriva lui Iisus, ca să-L omoare, și L-au dus la Pilat, zicând: Răstignește-L! Răstignește-L! Zis-a lor Pilat: Luați-L voi și răstigniți-L, căci eu nu-I găsesc nici o vină! Iudeii i-au răspuns: Noi avem Lege și, după Legea noastră, El trebuie să moară, că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. Deci, când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut. Și a intrat iarăși în pretoriu și I-a zis lui Iisus: De unde ești Tu? Iar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Deci, Pilat I-a zis: Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să Te eliberez și putere am să Te răstignesc? Iisus a răspuns: N-ai avea nicio putere asupra Mea, dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. De aceea, cel ce M-a predat ție mai mare păcat are. Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, L-a dus afară pe Iisus și a șezut pe scaunul de judecată, în locul numit «pardosit cu pietre», iar evreiește Gabbata. Și era Vinerea Paștilor, cam la ceasul al șaselea, iar Pilat a zis iudeilor: Iată, Împăratul vostru! Deci au strigat aceia: la-L! la-L! Răstignește-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: Nu avem împărat decât pe Cezarul. Atunci L-a dat lor, ca să-L răstignească. Și ei au luat pe Iisus și L-au dus ca să fie răstignit. Și, ducându-Și Crucea, a ieșit la locul ce se cheamă «al Căpățânii», care evreiește se zice Golgota, unde L-au răstignit; și împreună cu El au răstignit pe alți doi, de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus. Iar Pilat a scris o tăbliță și a pus-o deasupra Crucii. Și era scris: Iisus Nazarineanul, Împăratul iudeilor. Deci, mulți dintre iudei au citit această tăbliță, căci locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate. Și era scris evreiește, latinește și grecește. Și stăteau lângă Crucea Iui Iisus: Mama Sa și sora Mamei Sale, Maria Iui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe Mama Sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis Mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată, Mama ta! Și, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la sine. După aceea, știind Iisus că acum toate s-au săvârșit, plecându-Și capul, Și-a dat duhul. Deci iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe Cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor și să-i ridice. Deci, au venit ostașii și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi și ale celuilalt care era răstignit împreună cu el. Dar, venind la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu l-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul dintre ostași cu sulița a împuns coasta Lui și îndată au ieșit sânge și apă. Și cel ce a văzut a mărturisit și este adevărată mărturia lui.”

The Exaltation of the Holy Cross – Holy Gospel of John 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35
„Therefore, when the chief priests and officers saw Him, they cried out, saying, “Crucify Him, crucify Him!” Pilate said to them, “You take Him and crucify Him, for I find no fault in Him.” The Jews answered him, “We have a law, and according to our law He ought to die, because He made Himself the Son of God.” Therefore, when Pilate heard that saying, he was the more afraid, and went again into the Praetorium, and said to Jesus, “Where are You from?” But Jesus gave him no answer. Then Pilate said to Him, “Are You not speaking to me? Do You not know that I have power to crucify You, and power to release You?” Jesus answered, “You could have no power at all against Me unless it had been given you from above. Therefore the one who delivered Me to you has the greater sin.” When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus out and sat down in the judgment seat in a place that is called The Pavement, but in Hebrew, Gabbatha. Now it was the Preparation Day of the Passover, and about the sixth hour. And he said to the Jews, “Behold your King!” But they cried out, “Away with Him, away with Him! Crucify Him!” Pilate said to them, “Shall I crucify your King?” The chief priests answered, “We have no king but Caesar!” Then he delivered Him to them to be crucified. Then they took Jesus and led Him away. And He, bearing His cross, went out to a place called the Place of a Skull, which is called in Hebrew, Golgotha, where they crucified Him, and two others with Him, one on either side, and Jesus in the center. Now Pilate wrote a title and put it on the cross. And the writing was: Then many of the Jews read this title, for the place where Jesus was crucified was near the city; and it was written in Hebrew, Greek, and Latin. Now there stood by the cross of Jesus His mother, and His mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw His mother, and the disciple whom He loved standing by, He said to His mother, “Woman, behold your son!” Then He said to the disciple, “Behold your mother!” And from that hour that disciple took her to his own home. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the Scripture might be fulfilled, said, “I thirst!” So when Jesus had received the sour wine, He said, “It is finished!” And bowing His head, He gave up His spirit. Therefore, because it was the Preparation Day, that the bodies should not remain on the cross on the Sabbath (for that Sabbath was a high day), the Jews asked Pilate that their legs might be broken, and that they might be taken away. Then the soldiers came and broke the legs of the first and of the other who was crucified with Him. But when they came to Jesus and saw that He was already dead, they did not break His legs. But one of the soldiers pierced His side with a spear, and immediately blood and water came out. And he who has seen has testified, and his testimony is true; and he knows that he is telling the truth, so that you may believe.”

Detalii

Dată:
septembrie 14, 2022
Oră:
6:00 pm - 8:00 pm
Eveniment Categories:
,

Evenimentele urmatoare