03
septembrie
9:30 am — 12:00 pm
Biserica Our Lady of Annunciation – Jebel Ali
Our Lady of Annunciation

Dubai,United Arab Emirates
Încarc Evenimente
Încarc Evenimente
  • Acest eveniment a trecut.

Doamne ajută!
Sâmbătă, 3 septembrie, de la ora 09:30, vă așteptăm la Sfânta Liturghie urmată de Slujba Parastasului.
Zi binecuvântată

Predică la Duminica a 12-a după Rusalii – Tânărul bogat
Sfânta Evanghelie de la Matei 19, 16-26
„În vremea aceea a venit un tânăr la Iisus, îngenunchind înaintea Lui și zicându-I: Bunule Învăţător, ce bine să fac ca să am viaţa veşnică? Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun, decât numai Unul Dumnezeu. Iar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. El I-a zis: Care? Iar Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu mărturisești strâmb; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Zis-a Lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Atunci Iisus i-a spus: Dacă voiești să fii desăvârşit, du-te, vinde averile tale, dă-le săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. Însă, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în Împărăţia cerurilor. Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii Lui s-au uimit foarte mult, zicând: Atunci, cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă.”

12th Sunday after Pentecost – The Rich Young Man – Holy Gospel of Matthew 17, 14-23
„Now behold, one came and said to Him, “Good Teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life?” So He said to him, “Why do you call Me good? No one is good but One, that is, God. But if you want to enter into life, keep the commandments.” He said to Him, “Which ones?” Jesus said, “‘You shall not murder,’ ‘You shall not commit adultery,’ ‘You shall not steal,’ ‘You shall not bear false witness,‘Honor your father and your mother,’ and, ‘You shall love your neighbor as yourself.’ ”The young man said to Him, “All these things I have kept from my youth. What do I still lack?” Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.” But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Then Jesus said to His disciples, “Assuredly, I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. And again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.” When His disciples heard it, they were greatly astonished, saying, “Who then can be saved?” But Jesus looked at them and said to them, “With men this is impossible, but with God all things are possible.”

Detalii

Dată:
septembrie 3, 2022
Oră:
9:30 am - 12:00 pm
Eveniment Categories:
,

Evenimentele urmatoare